วันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น