ไฟล์โลโก้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ไฟล์ภาพ

ไฟล์ Vector