ตารางกิจกรรมศูนย์ประชุม

Coffee and Bakery Fair 2020
30 ตุลาคม 2020 10:00 - 1 พฤศจิกายน 2020 20:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
I-SAN BOOK FAIR 2020
18 สิงหาคม 2020 09:00 - 24 สิงหาคม 2020 20:00
ม่วนซื่นใจ เที่ยวไทยเฟสติวัล
25 มีนาคม 2020 10:00 - 29 มีนาคม 2020 21:00

Coffee and bakery fair 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
10 พฤษภาคม 2019
One Stop Shopping Expo @khonkaen ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 19:00
16 พฤศจิกายน 2019
Khonkaen International Motor Expo 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
10:00 - 20:00
7 ธันวาคม 2019
งาน E-SAN Industrial Fair 2020 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
#อีสานอุตสาหกรรมแฟร์
10:00 - 19:00
7 กุมภาพันธ์ 2020
23:51 - 23:51
22 กุมภาพันธ์ 2020
09:00 - 20:00
18 สิงหาคม 2020
Coffee and Bakery Fair 2020 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
10:00 - 20:00
30 ตุลาคม 2020