ตารางกิจกรรมศูนย์ประชุม

ม่วนซื่นใจ เที่ยวไทยเฟสติวัล
25 มีนาคม 2020 10:00 - 29 มีนาคม 2020 21:00
THAILAND PRODUCT EXPO 2020
22 กุมภาพันธ์ 2020 23:51 - 1 มีนาคม 2020 23:51
งาน E-SAN Industrial Fair 2020
7 กุมภาพันธ์ 2020 10:00 - 9 กุมภาพันธ์ 2020 19:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Export Sale 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
23 มีนาคม 2019
Coffee and bakery fair 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
10 พฤษภาคม 2019
I-SAN BOOK FAIR 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
15 สิงหาคม 2019
OTOP SME เอกซ์เซลเลนท์ แฟร์ 2019 ครั้งที่6 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 21:00
31 สิงหาคม 2019
One Stop Shopping Expo @khonkaen ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 19:00
16 พฤศจิกายน 2019
Khonkaen International Motor Expo 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
10:00 - 20:00
7 ธันวาคม 2019
งาน E-SAN Industrial Fair 2020 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
#อีสานอุตสาหกรรมแฟร์
10:00 - 19:00
7 กุมภาพันธ์ 2020
23:51 - 23:51
22 กุมภาพันธ์ 2020