ตารางกิจกรรมศูนย์ประชุม

Khonkaen International Motor Expo 2019
7 ธันวาคม 2019 10:00 - 15 ธันวาคม 2019 20:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
One Stop Shopping Expo @khonkaen
16 พฤศจิกายน 2019 09:00 - 24 พฤศจิกายน 2019 19:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
ซัลซิล Possibility FOUND สวย สร้าง ฝัน On campus
13:00 - 17:00 19 กันยายน 2019
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
OTOP SME เอกซ์เซลเลนท์ แฟร์ 2019 ครั้งที่6
31 สิงหาคม 2019 09:00 - 8 กันยายน 2019 21:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Export Sale 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
23 มีนาคม 2019
Coffee and bakery fair 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
10 พฤษภาคม 2019
Khonkaen International Auto Expo 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
15 มิถุนายน 2019
I-SAN BOOK FAIR 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 20:00
15 สิงหาคม 2019
OTOP SME เอกซ์เซลเลนท์ แฟร์ 2019 ครั้งที่6 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 21:00
31 สิงหาคม 2019
ซัลซิล Possibility FOUND สวย สร้าง ฝัน On campus ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
13:00 - 17:00
19 กันยายน 2019
One Stop Shopping Expo @khonkaen ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
09:00 - 19:00
16 พฤศจิกายน 2019
Khonkaen International Motor Expo 2019 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
10:00 - 20:00
7 ธันวาคม 2019