แกลเลอรี่ภาพงานกิจกรรม

งานเลี้ยงเกษียรณสพม.25

บ.มัชรูม(ซันซิล)

งานเสวนาพรรคอนาคตใหม่

แมนทิสเค

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7

มหกรรมติวฟิตพิชิต TCAS

ดัชมิลล์ PASSION PARTNER RUN

งานวิชาการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร

งานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khonkaen International Auto Expo

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ขอนแก่น GMS FAIR 2019

ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีขอบคุณ

Coffee and Bakery Fair

แนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย