มหกรรมสินค้าลดราคาของภาคอีสาน
24 เมษายน 2021 06:06 - 2 พฤษภาคม 2021 06:06
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
Coffee and Bakery Fair 2020
30 ตุลาคม 2020 10:00 - 1 พฤศจิกายน 2020 20:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
I-SAN BOOK FAIR 2020
18 สิงหาคม 2020 09:00 - 24 สิงหาคม 2020 20:00
No upcoming event