Coffee and Bakery Fair 2020
30 ตุลาคม 2020 10:00 - 1 พฤศจิกายน 2020 20:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
I-SAN BOOK FAIR 2020
18 สิงหาคม 2020 09:00 - 24 สิงหาคม 2020 20:00
ม่วนซื่นใจ เที่ยวไทยเฟสติวัล
25 มีนาคม 2020 10:00 - 29 มีนาคม 2020 21:00
THAILAND PRODUCT EXPO 2020
22 กุมภาพันธ์ 2020 23:51 - 1 มีนาคม 2020 23:51
Coffee and Bakery Fair 2020 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
10:00 - 20:00
30 ตุลาคม 2020