กิตติภาพ ลาภเย็น
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ให้ข้อมูลศูนย์ประชุม อัตราค่าเช่าพื้นที่ บริหารงานการเช่าพื้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญนาภิเษก

โทร 083 937 2221 กล่องข้อความ เพิ่มเป็นเพื่อนทาง LINE