มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24