“งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น