OTOP SME เอกซ์เซลเลนท์ แฟร์ 2019 ครั้งที่6
09:00 31 สิงหาคม 2019 to 21:00 8 กันยายน 2019
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 Get directions

กลับมาแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า Otop Smes
ที่ดีที่สุด !!! ครั้งที่ 6
Otop Smes Excellent Fair 2019
31 สิงหาคม -8 กันยายน 2562
ณ ชั้น 1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

มาทำสินค้าของคุณ ให้เป็นที่รู้จัก ติดต่อเช่าพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้

Organizer

Export

Location

Share our event