Coffee and bakery fair 2019
09:00 10 พฤษภาคม 2019 to 20:00 12 พฤษภาคม 2019
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 Get directions

งาน Coffee & Bakery fair พบกับการออกร้านของกาแฟและเบเกอรี่
ราคัดสรร กาแฟที่มีคุณภาพจากหลายๆ แหล่งเพาะปลูกทั้งใน และต่างประเทศ
ชิมกาแฟ "ระดับพรีเมี่ยมจากโรงคั่ว Esperanza"
แล้วพบกัน ที่บูธ D03.D04 ภายในงาน "Coffee and Bakery Fair 2019 "งานกาแฟและเบเกอรี่ ครั้งที่ 3"
10-12 พฤษภาคม 2562 นี้
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Organizer

Export

Location

Share our event