การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก khonkaen marathon
10:00 24 มกราคม 2020 to 19:00 25 มกราคม 2020

การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับได้ ในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยใช้บัตรประชาชน ทั้งนี้หากนักวิ่งไม่ได้มารับเอง ในวันเวลาดังกล่าวให้บุคคลอื่นรับแทนได้ โดยสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายบัตรลงในมือถือก็ได้) ทั้งนักวิ่งและผู้มารับแทน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

Export

Share our event