ม่วนซื่นใจ เที่ยวไทยเฟสติวัล
25 มีนาคม 2020 10:00 - 29 มีนาคม 2020 21:00
THAILAND PRODUCT EXPO 2020
22 กุมภาพันธ์ 2020 23:51 - 1 มีนาคม 2020 23:51
Khonkaen International Motor Expo 2019
7 ธันวาคม 2019 10:00 - 15 ธันวาคม 2019 20:00
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002