Monthly Archives: มกราคม 2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น