เริ่มแล้ว งาน E-SAN Industrial Fair 2020 “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5”

งาน E-SAN Industrial Fair 2020 “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5” ยกกองทัพธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไทยมารวมไว้ที่ขอนแก่น
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2020 นี้ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น